The Debra Glenn Osmond fan Page Updates

a photo was toegevoegd: Debbie Glenn ·7 dagen geleden by AppleBlair
fan art was toegevoegd: Debbie boeken ·3 maanden geleden by AppleBlair
an icon was toegevoegd: Debra Glenn ·3 maanden geleden by AppleBlair
a question was toegevoegd: Who has "Little Debbie"? The Debbie Osmond toddler doll. een jaar geleden by AppleBlair
a screencap was toegevoegd: Goin' Coconuts een jaar geleden by AppleBlair