Quinn/Finn/Puck/Rachel Updates

a comment was made to the poll: Favourite couple? een jaar geleden by cleo222
a comment was made to the poll: Who's your favourite? een jaar geleden by Zammie4eva
a comment was made to the poll: Whos u favoriete charter of all time een jaar geleden by Zammie4eva
a comment was made to the poll: who makes a better couple with puck quinn of rachel een jaar geleden by Shannon1982
a comment was made to the video: Finn/Rachel een jaar geleden by Michelle_Chang
a comment was made to the poll: Favourite cast member? een jaar geleden by titi_torres
a photo was toegevoegd: Glee een jaar geleden by huljavarjula
fan art was toegevoegd: Quinn een jaar geleden by huljavarjula
a screencap was toegevoegd: Quinn and Finn een jaar geleden by huljavarjula
a poll was toegevoegd: Whos u favoriete charter of all time een jaar geleden by Dianna122
a poll was toegevoegd: who makes a better couple with puck quinn of rachel een jaar geleden by mixedchick336